بررسی وضعیت

رزرو به صورت آنلاین

ترنج

دابل

سرویس بهداشتی اختصاصی

سرویس بهداشتی اختصاصی برای اتاق

صبحانه رایگان

سرو صبحانه به صورت رایگان برای مهمانان

دسترسی به اینترنت پرسرعت

دسترسی به اینترنت پر سرعت داخل اتاق ها

محراب

دابل

سرویس بهداشتی اختصاصی

سرویس بهداشتی اختصاصی برای اتاق

صبحانه رایگان

سرو صبحانه به صورت رایگان برای مهمانان

سرویس بهداشتی ایرانی

در کنار سرویس بهداشتی فرنگی سرویس ایرانی هم قرار دارد

دسترسی به اینترنت پرسرعت

دسترسی به اینترنت پر سرعت داخل اتاق ها

زنبق

اتاق دونفره با تخت تکنفره – با نمای حیاط

سرویس بهداشتی اختصاصی

سرویس بهداشتی اختصاصی برای اتاق

صبحانه رایگان

سرو صبحانه به صورت رایگان برای مهمانان

دسترسی به اینترنت پرسرعت

دسترسی به اینترنت پر سرعت داخل اتاق ها

نیلوفر

دابل – با نمای حیاط

صبحانه رایگان

سرو صبحانه به صورت رایگان برای مهمانان

سرویس بهداشتی اختصاصی

سرویس بهداشتی اختصاصی برای اتاق

دسترسی به اینترنت پرسرعت

دسترسی به اینترنت پر سرعت داخل اتاق ها

اسلیمی

اتاق سه تخت در زیرزمین با پنجره و نور ملایم

سرویس بهداشتی اختصاصی

سرویس بهداشتی اختصاصی برای اتاق

صبحانه رایگان

سرو صبحانه به صورت رایگان برای مهمانان

دسترسی به اینترنت پرسرعت

دسترسی به اینترنت پر سرعت داخل اتاق ها

اشرفی

اتاق سه تخت در زیرزمین با پنجره و نور ملایم

صبحانه رایگان

سرو صبحانه به صورت رایگان برای مهمانان

سرویس بهداشتی اختصاصی

سرویس بهداشتی اختصاصی برای اتاق

دسترسی به اینترنت پرسرعت

دسترسی به اینترنت پر سرعت داخل اتاق ها

شاه عباسی

اتاق قاجاری با ظرفیت چهار نفر

سرویس بهداشتی اختصاصی

سرویس بهداشتی اختصاصی برای اتاق

صبحانه رایگان

سرو صبحانه به صورت رایگان برای مهمانان

دسترسی به اینترنت پرسرعت

دسترسی به اینترنت پر سرعت داخل اتاق ها